Auksjonsreglement

 

1.   Auksjonen er en klubbauksjon i Nordenfjeldske Filatelistforening.

 

  1. Alle bud er bindende og kan ikke senere annuleres. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.

 

  1. Utropspris er minstepris. Bud under utropspris vil normalt ikke bli notert. Der utropspris er BUD, vil budene normalt starte med kr 50,-.

 

  1. Alle bud avgis i norske kroner. Ved flere like, skriftlige bud, gjelder det først registrerte. Skriftlige bud reduseres ned til 10 % over nest høyeste bud. Auksjonarius dirigere budgivingen i salen etter følgende skala :

Under 20 kr                             1 kr

Fra 20 kr til 50 kr                    2 kr

Fra 50 kr til 100 kr                  5 kr

Fra 100 kr til 500                    10 kr

Fra 500 kr til 1000 kr             25 kr

over 1000 kr                           50 kr.

 

  1. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene overholdes.

 

 

  1. I tillegg til tilslagssummen kommer et salær på 10 % pluss utgifter til evt. pakking og porto.

 

  1. Oppgjør skal skje kontakt dersom ikke annet er avtalt. Objekter til skriftlige budgivere sendes mot forhåndsfaktura eller postoppkrav. Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato. Etter den tid kan objektene bli solgt for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper vil i så fall bli belastet med omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter.

 

  1. Reklamasjoner må gjøres skriftlig innen 14 dager fra den dato objektene er sendt eller levert. Synlige defekter på objekter som er avbildet i auksjonsliste eller på internett, kan det ikke reklameres på. Objekter på mer enn 3 merker kan ikke reklameres på grunn av mindre defekter. Samlinger, lotter, massevare, kilovare etc. selges uten noen form for garanti. Kjøper på godta differanser på inntil 20 % på oppgitt mengde, katalogverdi etc.

 

  1. Enhver forsendelse av auksjonsobjektene skjer på kjøpers risiko.

 

  1. Etter en måned regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

 

  1. Ved angivelse av bud skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet.