Poststeder i Trondheim

Poststeder i Trondheim

Dette er en nettutgave av boken Poststeder i Trondheim kommune av Knut L. Vik, utgitt i 1997 av Nordenfjeldske Filatelistforening.

Boken kan hentes i sin helhet - velg lenken "Hele boka" nederst (PDF-fil - 34 MB stor). Filen med hele boka er delt opp i 7 filer og til disse er det laget lenke til hvert kapittel og hvert postkontor.