Trondheim 2015

PROGRAM FOR UTSTILLING OG REPRESENTANTSKAPSMØTE NORSK FILATELISTFORBUND

 

Fredag 5. juni, utstillingen åpen kl. 12.00 – 19.00

Kl. 13.00:        Offisiell åpning

                               v/kommunalråd Geirmund Lykke

         Salg av filatelistiske produkter

         Salg av lodd i utstillingslotteriet

         Spesialstempel med motiv en Rubin

         16.30-18.00   Registrering av delegater til Representantskapsmøtet

         20.00             Uformell aften (påmelding)

 

Lørdag 6. juni, utstillingen åpen kl. 10.00 – 17.00

         08.00             Registrering av delegater til Representantskapsmøtet

         09.00             Norsk Filatelistforbunds Representantskapsmøte

         13.00             Lunsj

         15.30             Møte i Norsk Posthistorisk Selskap

                               Foredrag v/Arne Eriksen

         Salg av filatelistiske produkter

         Salg av lodd i utstillingslotteriet

         Spesialstempel med motiv

         Throndhjems Byposts første stempel

         19.00             Festbankett på Hotel Scandic Lerkendal

                               med premieutdeling (påmelding)

Søndag 7. juni, utstillingen åpen kl. 10.00 – 15.00

         10.00             Veiledning for utstillere

                               v/juryens medlemmer

         11.00             Trekning i utstillingens lotteri

                               v/Utstillingskomiteen og Tore Berg

         12.00             Møte i Norsk Skipsposthistorisk Forening

                               Kåseri v/ Trygve Karlsen

         14.00             Kunngjøring av publikumsprisen

         Salg av filatelistiske produkter

         Spesialstempel med motiv Trondheims-rosa

 

Omvisning:   Til nærmere bestemte tider vil noen av utstillerne være tilgjengelig

            for å vise og fortelle om sine samlinger. Se oppslag i NFFs stand.

Utstillingstemplene