Trondheim2021

Jubileumsutstilling og Landsmøte 2021

Nordenfjeldske Filatelistforening skal arrangere regional frimerke- og postkortutstilling i dagene fredag 11. juni til søndag 13. juni 2021.

Dette er et ledd i vår markering av 100–årsjubiléet for foreningen. Riktignok er dagen søndag 21. november 2021, men tidspunktet da er ikke det beste. Svært mange forbinder den tiden med andre aktiviteter.

Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt for markeringen denne dagen, men sett av kvelden søndag 21. november 2021 allerede nå, for markering av jubiléet sammen med samlervenner og deres nærmeste.

Også denne gang vil vi ha et komprimert opplegg, ved at alle aktiviteter foregår på samme sted. Som tidligere nevnt er arrangementet lagt til Quality Hotel Panorama på Tiller. Hele underetasjen er satt av til utstilling, handlere, møterom og samtaleområde. I hovedetasjen er bespisning, kveldsarrangementer, representantskapsmøte og avslappingsområde tilgjengelig.

Sammen med utstillingen er foreningen også teknisk arrangør av Norsk Filatelistforbunds Landsmøte. Representantskapsmøte gjennomføres lørdag 12. juni, hvor det er anledning for delegatene å registrere seg fra fredag ettermiddag. Når vi først er innom Forbundet, må det nevnes at søndag 13. juni 2021 er Norsk Filatelistforbund 90 år.

TRONDHEIM 2021 – regional utstilling

Som ved andre utstillinger arbeides det med å få egne stempler for de tre dagene. Vi utfordrer dere alle til å tenke kreativt, hvilke motiver skal vi ha på stemplene. Send inn forslag til en i styret. I 2015 hadde vi en diamant, Throndhjems By-Post og Trondheimsrosa.

Åpningsdagen 11. juni vil det sannsynligvis bli utgitt to serier med nye norske frimerker. Det gjelder to frimerker på rull til Norges Jeger & Fiskeforbunds 150 års jubileum, og to frimerker i hefte om husdyr. Husdyrene, kalv og gris, designes av Trondheimskunstneren Cecilie Sørgård, som også designet norsk elghund og skogkatt for vel et år siden.

Et 100 års jubileum fortjener også en markering med jubileumsbok om foreningens historie. Det er utgitt noen tidligere også, men det skjer selvfølgelig endringer etterhvert som tiden går. Boken skal være ferdig til utstillingen, det skal bli spennende lesing, for å få et godt tilbakeblikk.

Så håper vi mange av foreningens medlemmer har begynt med sitt bidrag til utstillingen. Svært mange stilte ut egne samlinger i 2015, vi håper så mange som mulig gjør det også denne gangen.

Reglement for TRONDHEIM 2021 finnes her .

Påmeldingsskjema TRONDHEIM 2021 word-dokument finnes her.

Påmeldingskjema TRONDHEIM 2021 pdf finnes her


3. februar 2021  - NY PÅMELDINGSFRIST

 
Nordenfjeldske Filatelistforening har fått flere spørsmål om utsettelse av påmeldingsfristen for utstillingen.

Denne var 1. februar 2021, mange har meldt seg på, men vi har forståelse for at andre avventer for å følge corona utviklingen.

Vi har derfor besluttet å forlenge påmeldingsfristen til 15. mars 2021.


           Tidligere arrangementer med bilder etc