Trondheim2021

UTSETTELSE AV

LANDSMØTE OG REGIONAL UTSTILLING

 

Norsk Filatelistforbund og Nordenfjeldske Filatelistforening har besluttet å utsette landsmøte og regional utstilling fra 11. – 13. juni, til 3. – 5. september 2021. Bakgrunnen for dette er den usikkerheten som fremdeles er gjeldende rundt smittesituasjon, vaksinering og åpning av samfunnet igjen.


Arrangementene, inklusive representantskapsmøte, vil bli gjennomført på samme sted, Quality hotel Panorama, på Tiller i Trondheim. Det er mao kun datoer som er endret, program og opplegg for øvrig er likt med det som det er orientert om tidligere, se side 23 i NFT nr 8- 20 og side 93 i NFT nr 1-21. Forbundsklubber som har påmeldt representant (er) og observatører til møtet, vil bli kontaktet for bekreftelse om påmeldingen opprettholdes med nye datoer. Frist for påmelding for øvrig, i henhold til side 91 og 92 i NFT nr 1-21, er fredag 2. juli. Dette fordi flere klubber sannsynligvis har avventet påmelding ut fra den situasjon vi har med covid 19 for tiden. Med utsettelsen vil flere være ferdig vaksinert, selv om det i skrivende stund også er en del usikkerhet om denne fremover.


Alle utstillere som har meldt seg på den regionale utstillingen vil bli kontaktet av Nordenfjeldske Filatelistforening. Tilsvarende også for jury, handlere, klubber som gir ærespris ved utstillingen, samt særforbund som ønsker avvikling av eget møte under disse dagene.


Det er tidligere, side 93 NFT nr 1-21, gitt orientering om påmelding direkte til hotellet for de som ikke er delegater eller ledsagere. Det er samme bookingkode 1001GR013163, enten til nordicchoicehotels.no eller q.panorama@choice.no


Så ønsker Norsk Filatelistforbund og Nordenfjeldske Filatelistforening velkommen til noen fine dager i Trondheim i begynnelsen av september.

Jubileumsutstilling og Landsmøte 2021

Nordenfjeldske Filatelistforening skal arrangere regional frimerke- og postkortutstilling i dagene fredag 3. - 5. september 2021.

Dette er et ledd i vår markering av 100–årsjubiléet for foreningen. Riktignok er dagen søndag 21. november 2021, men tidspunktet da er ikke det beste. Svært mange forbinder den tiden med andre aktiviteter.

Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt for markeringen denne dagen, men sett av kvelden søndag 21. november 2021 allerede nå, for markering av jubiléet sammen med samlervenner og deres nærmeste.

Også denne gang vil vi ha et komprimert opplegg, ved at alle aktiviteter foregår på samme sted. Som tidligere nevnt er arrangementet lagt til Quality Hotel Panorama på Tiller. Hele underetasjen er satt av til utstilling, handlere, møterom og samtaleområde. I hovedetasjen er bespisning, kveldsarrangementer, representantskapsmøte og avslappingsområde tilgjengelig.

Sammen med utstillingen er foreningen også teknisk arrangør av Norsk Filatelistforbunds Landsmøte. Representantskapsmøte gjennomføres lørdag 12. juni, hvor det er anledning for delegatene å registrere seg fra fredag ettermiddag. Når vi først er innom Forbundet, må det nevnes at søndag 13. juni 2021 er Norsk Filatelistforbund 90 år.

TRONDHEIM 2021 – regional utstilling

Som ved andre utstillinger arbeides det med å få egne stempler for de tre dagene. Vi utfordrer dere alle til å tenke kreativt, hvilke motiver skal vi ha på stemplene. Send inn forslag til en i styret. I 2015 hadde vi en diamant, Throndhjems By-Post og Trondheimsrosa.

Et 100 års jubileum fortjener også en markering med jubileumsbok om foreningens historie. Det er utgitt noen tidligere også, men det skjer selvfølgelig endringer etterhvert som tiden går. Boken skal være ferdig til utstillingen, det skal bli spennende lesing, for å få et godt tilbakeblikk.

Så håper vi mange av foreningens medlemmer har begynt med sitt bidrag til utstillingen. Svært mange stilte ut egne samlinger i 2015, vi håper så mange som mulig gjør det også denne gangen.

Reglement for TRONDHEIM 2021 finnes her .

Påmeldingsskjema TRONDHEIM 2021 word-dokument finnes her.

Påmeldingskjema TRONDHEIM 2021 pdf finnes her

UTSTILLINGSTEMPLER

S3.09.202104.09.202105.09.2021


Informasjon om salgsobjekter vil bli lagt ut snart


           Tidligere arrangementer med bilder etc