Stempelkatalog for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings Hjemstedsgruppe har startet opp med å utarbeide en stempelkatalog for Trøndelagsfylkene.

Rent praktisk vil alle poststedene i en kommune bli samlet i ei fil, og vi legger filer ut på nettet fortløpende og før de er ferdige. For helt ferdig vil jo en slik katalog aldri bli. Det er vårt håp at vi på denne måten kan få engasjert riktig mange til å delta i arbeidet ved å komme med større eller mindre bidrag til katalogen.

Jo flere som deltar med sin viten og sine registreringer, jo bedre og mer fullstendig vil resultatet bli.

Alle interesserte vil kunne “abonnere” på melding pr. Epost hver gang nye og/eller oppdaterte filer er lagt ut på Internet. Ønske om dette sendes Trygve Karlsen, trygvekar@getmail.no.

Kart over kommuner  finnes her

Postmuseets poststedsdatabase finnes her

Oversikt over stempeltyper som brukes for registering finnes her       

Til Postens 350 års jubileum ble det laget hefter om historisk utvikling i kommunene i Trøndelag. - disse finnes her.

Enderinger i stempelkatalogen :

Datoen nederst til venstre på siden blir nå endret når det skjer en endring på siden. I tillegg blir det markert hvilket stempel endringen gjelder ved at Stempelnr markeres med rød tekst.
 
Hittil har vi praktisert og endre nummereringen når nye stempler er innplassert. Fra nå av vil nummereringen IKKE bli endret.

Hvis f.eks. et nytt stempel blir innpasset mellom stempel
nr. 12 og stempel nr. 13, vil nummereringen bli 12A, 12B, 13.
 
Dato i oversikten nedenfor (“siste gang oppdatert”)  gjelder når ny versjon av kommunefila er lagt ut på nettet.


Sør-Trøndelag

Kommune Første gang utlagt Siste gang oppdatert
Agdenes 05.05.2011  01.10.2017
Bjugn 18.05.2011  01.10.2017
Frøya 13.02.2012  01.10.2017
Hemne 19.05.2012  01.10.2017
Hitra 19.05.2012  01.10.2017
Holtålen 20.08.2012  01.10.2017
Klæbu 28.05.2012  01.10.2017
Malvik 28.05.2012  01.10.2017
Meldal28.05.201201.10.2017
Melhus 17.07.2012  01.10.2017
Midtre Gauldal 20.08.2012  01.10.2017
Orkdal 05.09.2012  01.10.2017
Oppdal20.08.2012  01.10.2017
Osen 07.04.2012  01.10.2017
Rennebu29.09.2012 01.10.2017
Rissa 08.10.2012  01.10.2017
Roan 13.04.2012  01.10.2017
Røros 08.10.2012  01.10.2017
Selbu 08.10.2012  01.10.2017
Skaun 26.10.2012
 01.10.2017
Snillfjord 26.10.2012   01.10.2017
Trondheim A-E 24.06.2011  01.10.2017
Trondheim F-H 21.12.2011  01.10.2017
Trondheim I-L 26.03.2012  01.10.2017
Trondheim M-R 04.04.2012  01.10.2017
Trondheim S 07.04.2012  01.10.2017
Trondheim T-Å 19.05.2012  01.10.2017
Trondheim avdelinger23.11.2012 01.10.2017
Trondheim gummistempler13.11.2013 01.10.2017
Trondheim Hovedpostkontor 02.07.2012  01.10.2017
Trondheim maskinstempel 29.07.2012  01.10.2017
Trondheim Portoetiketter04.06.2016  01.10.2017
Trondheim Post i Butikk30.08.2013  01.10.2017
Trondheim Postterminal01.02.2017 01.10.2017
Trondheim særstempler 02.07.2012  01.10.2017
Trondheim rek-etiketter15.07.2017
Trondheim verdi-etiketter15.07.2017
Tydal 26.10.2012  01.10.2017
Ørland 02.11.2012  01.10.2017
Åfjord 15.05.2011  01.10.2017

Sør-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Alle poststeder i Trøndelag listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trøndelag

Kommune Først gang utlagt Siste gang oppdatert
Nord-Trøndelag Post i Butikk01.09.201501.10.2017
Flatanger 10.08.2011 01.10.2017
Fosnes 25.05.2011 01.10.2017        
Frosta 04.11.2012 01.10.2017    
Grong 22.08.2011 01.10.2017
Høylandet 25.08.2011 01.10.2017
Inderøy 28.08.2012 01.10.2017 
Leka 18.05.2011 01.10.2017
Leksvik 28.08.2012 01.10.2017
Levanger - by 20.09.2011 01.10.2017
Levanger - kommune 06.09.2011 01.10.2017
Lierne 17.12.2011 01.10.2017
Meråker 20.01.2013 01.10.2017 
Mosvik22.08.201201.10.2017
Namdalseid 18.08.2011 01.10.2017
Namsos - by 15.05.2011 01.10.2017
Namsos kommune 25.08.2011 01.10.2017
Namsskogan 04.03.2012 01.10.2017
Nærøy 02.04.2011 01.10.2017
Overhalla 18.06.2011 01.10.2017
Røyrvik 04.03.2012 01.10.2017
Snåsa 28.08.2012 01.10.2017 
Steinkjer by 19.11.2012 01.10.2017 
Steinkjer kommune03.09.201201.10.2017 
Stjørdal 20.01.2013 01.10.2017
Verdal 30.11.2012 01.10.2017 
Verran 22.08.2012 01.10.2017
Vikna 06.03.2011 01.10.2017

 

Samlefiler

Disse filene inneholder alle aktuelle filer. Kan lastes ned og lagres lokalt for raskere oppslag.


Siste gang oppdatert
Størrelse
 Trøndelagt totalt01.10.2017  85.6 mb
 Nord-Trøndelag 01.10.2017   27,4 mb
 Sør-Trøndelag 01.10.2017   58,5 mb    
 Sør-Trøndelag uten Tr.heim 01.10.2017   25,7 mb
 Trondheim 01.10.2017   32,9 mb