Stempelkatalog for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings Hjemstedsgruppe har startet opp med å utarbeide en stempelkatalog for Trøndelagsfylkene.

Rent praktisk vil alle poststedene i en kommune bli samlet i ei fil, og vi legger filer ut på nettet fortløpende og før de er ferdige. For helt ferdig vil jo en slik katalog aldri bli. Det er vårt håp at vi på denne måten kan få engasjert riktig mange til å delta i arbeidet ved å komme med større eller mindre bidrag til katalogen.

Jo flere som deltar med sin viten og sine registreringer, jo bedre og mer fullstendig vil resultatet bli.

Alle interesserte vil kunne “abonnere” på melding pr. Epost hver gang nye og/eller oppdaterte filer er lagt ut på Internet. Ønske om dette sendes Trygve Karlsen, trygvekar@getmail.no.

Kart over kommuner  finnes her

Postmuseets poststedsdatabase finnes her

Oversikt over stempeltyper som brukes for registering finnes her       

Til Postens 350 års jubileum ble det laget hefter om historisk utvikling i kommunene i Trøndelag. - disse finnes her.

Enderinger i stempelkatalogen :

Datoen nederst til venstre på siden blir nå endret når det skjer en endring på siden. I tillegg blir det markert hvilket stempel endringen gjelder ved at Stempelnr markeres med rød tekst.
 
Hittil har vi praktisert og endre nummereringen når nye stempler er innplassert. Fra nå av vil nummereringen IKKE bli endret.

Hvis f.eks. et nytt stempel blir innpasset mellom stempel
nr. 12 og stempel nr. 13, vil nummereringen bli 12A, 12B, 13.
 
Dato i oversikten nedenfor (“siste gang oppdatert”)  gjelder når ny versjon av kommunefila er lagt ut på nettet.


Sør-Trøndelag

Kommune Første gang utlagt Siste gang oppdatert
Sør-Trøndelag Post i butikk 06.03.2020 01.08.2021
Agdenes 05.05.2011  01.08.2021
Bjugn 18.05.2011  01.08.2021
Frøya 13.02.2012  01.08.2021
Hemne 19.05.2012  01.08.2021
Hitra 19.05.2012  01.08.2021
Holtålen 20.08.2012  01.08.2021
Klæbu 28.05.2012  01.08.2021
Malvik 28.05.2012  01.08.2021
Meldal28.05.2012  01.08.2021
Melhus 17.07.2012  01.08.2021
Midtre Gauldal 20.08.2012  01.08.2021
Orkdal 05.09.2012   01.08.2021
Oppdal20.08.2012  01.08.2021
Osen 07.04.2012  01.08.2021
Rennebu29.09.2012 01.08.2021
Rissa 08.10.2012  01.08.2021
Roan 13.04.2012  01.08.2021
Røros 08.10.2012  01.08.2021
Selbu 08.10.2012  01.08.2021
Skaun 26.10.2012
 01.08.2021
Snillfjord 26.10.2012   01.08.2021
Trondheim A-E 24.06.2011 01.08.2021
Trondheim F-H 21.12.2011  01.08.2021
Trondheim I-L 26.03.2012  01.08.2021
Trondheim M-R 04.04.2012  01.08.2021
Trondheim S 07.04.2012  01.08.2021
Trondheim T-Å 19.05.2012  01.08.2021
Trondheim avdelinger23.11.2012  01.08.2021
Trondheim gummistempler13.11.2013 01.08.2021
Trondheim Hovedpostkontor 02.07.2012  01.08.2021
Trondheim maskinstempel 29.07.2012  01.08.2021
Trondheim Portoetiketter04.06.2016  01.08.2021
Trondheim Post i Butikk30.08.2013  01.08.2021
Trondheim Postterminal01.02.2017 01.08.2021
Trondheim særstempler 02.07.2012  01.08.2021
Trondheim rek-etiketter15.07.2017 01.08.2021
Trondheim verdi-etiketter15.07.2017 01.08.2021
Tydal 26.10.2012  01.08.2021
Ørland 02.11.2012  01.08.2021
Åfjord 15.05.2011  01.08.2021

Sør-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Alle poststeder i Trøndelag listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trøndelag

Kommune Først gang utlagt Siste gang oppdatert
Nord-Trøndelag Post i Butikk01.09.201517.10.2020
Flatanger 10.08.2011 01.08.2021
Fosnes 25.05.2011 01.08.2021        
Frosta 04.11.2012 01.08.2021  
Grong 22.08.2011 01.08.2021
Høylandet 25.08.2011 01.08.2021
Inderøy 28.08.2012 01.08.2021
Leka 18.05.2011 01.08.2021
Leksvik 28.08.2012 01.08.2021
Levanger - by 20.09.2011 01.08.2021
Levanger - kommune 06.09.2011 01.08.2021
Lierne 17.12.2011 01.08.2021
Meråker 20.01.2013 01.08.2021
Mosvik22.08.201201.08.2021
Namdalseid 18.08.2011 01.08.2021
Namsos - by 15.05.2011 01.08.2021
Namsos kommune 25.08.2011 01.08.2021
Namsskogan 04.03.2012 01.08.2021
Nærøy 02.04.2011 01.08.2021
Overhalla 18.06.2011 01.08.2021
Røyrvik 04.03.2012 01.08.2021
Snåsa 28.08.2012 01.08.2021
Steinkjer by 19.11.2012 01.08.2021
Steinkjer kommune03.09.201201.08.2021
Stjørdal 20.01.2013 01.08.2021
Verdal 30.11.2012 01.08.2021
Verran 22.08.2012 01.08.2021
Vikna 06.03.2011 01.08.2021

 


Disse filene inneholder alle aktuelle filer. Kan lastes ned og lagres lokalt for raskere oppslag.


Siste gang oppdatert
Størrelse
 Trøndelagt totalt01.08.2021  104,9 mb
 Trøndelag uten  Trondheim01.08.2021  62,0 mb
 Nord-Trøndelag 01.08.2021   31.1 mb
 Sør-Trøndelag 01.08.2021   71,4 mb    
 Sør-Trøndelag uten  Trondheim 01.08.2021   28.0 mb
 Trondheim 01.08.2021   42,9 mb