Stempelkatalog for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings Hjemstedsgruppe besluttet i 2008 å utarbeide en stempelkatalog for Trøndelagsfylkene.

Rent praktisk ble alle poststedene i en kommune samlet i ei fil. Stempelkatalogen ble altså organisert etter kommuneinndelingen slik den var i 1964. Kart over kommuner  finnes her.

Vi har valgt å beholde denne inndelingen selv om det senere er kommet flere kommune-reformer. Vi har utarbeidet en alfabetisk liste over alle poststeder i Trøndelag med henvisning til kommune, denne lista finner du her.

Vi har også laget en liste over alle nummer-stempler brukt i Trøndelag med henvisning til poststed og kommune, denne lista finner du her.

Vi legger  fra tid til annen oppdaterte filer ut på nettet før de er ferdige. For helt ferdig vil jo en slik katalog aldri bli.

NB! Trygve Karlsen gikk bort 20. august. Inntil videre kan bidrag istedet sendes til Ian Reed, ian.reed@getmail.no. Bidrag sendt inn etter ca. 20. mars er ikke blitt lagt ut, status for disse er foreløpig ukjent.

Alle interesserte kan “abonnere” på melding pr. Epost hver gang nye og/eller oppdaterte filer er lagt ut på Internet. Ønske om dette sendes Trygve Karlsen, trygvekar@getmail.no.

Innspill i form av korrigeringer, tilføyelser etc. til denne  katalogen  vil bli mottatt med stor takk.  Spesielt  er  vi  interessert  i  utvidelser  av tidligste og seneste registrerte bruksdato  for  de  ulike  stemplene.  Ikke minst ber vi om scan av stempler som mangler avbildning i katalogen. Send et scan av de aktuelle avstemplinger. Initialene til den som har registreringen angis bak datoen. Bidrag sendes til: Trygve Karlsen,
trygvekar@getmail.no.

Liste over stempeltyper brukt for registering finnes her

Til Postens 350 års jubileum ble det laget hefter om historisk utvikling i kommunene i Trøndelag. - disse finnes her.

Siden vi la ut de første kommunefilene i 2011, har vi mottatt mange innspill fra interesserte filatelister over hele landet, fra Kristiansand i sør til Vardø i nord. Vi retter en oppriktig takk til dere alle.

Stempelkatalogen deltok i konkurranseklasse på den Nasjonale Frimerkeutstillingen TRONDHEIM 2015.

Juryen ga oss 82 poeng og Stor Vermeil med tilføyelsen: Juryens lykkønskninger.

Enderinger i stempelkatalogen :

Datoen nederst til venstre på siden blir nå endret når det skjer en endring på siden. I tillegg blir det markert hvilket stempel endringen gjelder ved at Stempelnr markeres med rød tekst.
 
Hittil har vi praktisert og endre nummereringen når nye stempler er innplassert. Fra nå av vil nummereringen IKKE bli endret.

Hvis f.eks. et nytt stempel blir innpasset mellom stempel
nr. 12 og stempel nr. 13, vil nummereringen bli 12A, 12B, 13.
 
Dato i oversikten nedenfor (“siste gang oppdatert”) viser når siste oppdatering ble lagt inn i filen. En * bak datoen viser at filen ble endret ved siste oppdatering.


Sør-Trøndelag

Kommune Siste gang oppdatert
Sør-Trøndelag Post i butikk   06.02.2023*
Agdenes  04.02.2023*
Bjugn  10.03.2023*
Frøya  06.02.2023*
Hemne  26.03.2023*
Hitra  06.02.2023*
Holtålen  01.03.2023*
Klæbu  29.10.2022*
Malvik  28.10.2022*
Meldal 28.07.2022
Melhus  11.03.2023*
Midtre Gauldal  11.03.2023*
Orkdal 22.03.2023*
Oppdal  10.03.2023*
Osen  11.03.2023*
Rennebu  11.03.2023*
Rissa  02.03.2023*
Roan  04.02.2023*
Røros  10.03.2023*
Selbu  11.03.2023*
Skaun  13.03.2023*
Snillfjord  05.02.2023*
Trondheim A-E 05.03.2023*
Trondheim F-H  22.03.2023*
Trondheim I-L  10.03.2023*
Trondheim M-R  10.03.2023*
Trondheim S  10.03.2023*
Trondheim T-Å  10.03.2023*
Trondheim avdelinger   08.03.2023*
Trondheim gummistempler  08.09.2017?
Trondheim Hovedpostkontor  27.03.2023*
Trondheim maskinstempel  07.03.2023*
Trondheim Portoetiketter  27.04.2021
Trondheim Post i Butikk  13.04.2022
Trondheim Postterminal  07.03.2023*
Trondheim særstempler  19.08.2022*
Trondheim rek-etiketter  20.08.2022
Trondheim verdi-etiketter  01.08.2021
Tydal  11.03.2023*
Ørland  11.03.2023*
Åfjord  11.03.2023*

Sør-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Alle poststeder i Trøndelag listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trøndelag

Kommune Siste gang oppdatert
Nord-Trøndelag Post i Butikk 14.04.2021
Flatanger 25.07.2022
Fosnes 26.07.2022     
Frosta 14.03.2023* 
Grong 06.11.2022*
Høylandet 13.04.2022
Inderøy 22.02.2023*
Leka 27.07.2022
Leksvik 23.07.2022
Levanger - by 29.10.2022*
Levanger - kommune 06.11.2022*
Lierne 30.10.2022*
Meråker 06.11.2022*
Mosvik 30.11.2022*
Namdalseid 04.01.2023*
Namsos - by 09.03.2023*
Namsos kommune 07.06.2022
Namsskogan 14.06.2022
Nærøy 23.07.2022
Overhalla 06.07.2022
Røyrvik 01.04.2022
Snåsa 04.04.2022
Steinkjer by 22.02.2023*
Steinkjer kommune 01.03.2023*
Stjørdal 02.03.2023*
Verdal 16.02.2023*
Verran 28.07.2022
Vikna 28.07.2022