Nordenfjeldske Filatelistforening

(NFF) er en forening for deg som samler frimerker og postkort og bor i Trondheimsområdet. Vi er vel 250 medlemmer, og er en av landets eldste frimerkeklubber (stiftet i 1921). Det eneste kriterium for medlemskap er interesse for frimerker og eller postkort!


Noen av fordelene ved å være medlem:
 • Medlemsmøter annenhver torsdag fra slutten av august til sist i mai med variert program: Kåserier om frimerkesamling og frimerkemotiver, postkort, frimerkebyttekvelder, frimerkeauksjoner.
 • Sosialt: Møtene avrundes med kaffe og sosialt samvær. Vi feirer foreningens bursdag med bløtkake på møtet nærmest stiftelsesdagen 21/11. I desember nyter vi en juletallerken sammen og i begynnelsen av juni avrundes sesongen med klubbmesterskap i skotthyll og en enkel middag.
 • Auksjoner: Vi har lynauksjoner på de fleste av medlemsmøtene og et medlemsmøte med storauksjon i hvert semester. Auksjonslista for storauksjonene publiseres i NFF-Varianten og her på nettsiden.
 • Byttevirksomheten som drives av to oppnevnte bytteledere, er en organisert form for kjøp og salg mellom medlemmene.
 • NFF-Varianten - vårt eget medlemsblad - kommer ut fire ganger i året og bringer foreningsstoff som møteprogrammer og auksjonslister, artikler om frimerker, frimerkesamling og lokal posthistorie, det vil si om postgangen i Midt-Norge fra gamle dager og opp til vår tid.
 • Biblioteket vårt har et rikholdig utvalg av frimerketidsskrifter fra inn- og utland, frimerkehåndbøker og kataloger til utlån for medlemmene.
 • Medlemskap i Norsk Filatelistforbund som også gir mange fordeler, bl. annet Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utkommer 8 ganger i året.
Du er også velkommen som gjest på våre møter - kom gjerne og se hvordan vi har det. Medlemsskap koster kr 580,- for hovedmedlemmer (herav 350,- til Norsk Filatelistforbund), og kr. 230,- for støttemedlemmer. Skjer innmelding etter 1.7 betales halv kontingent. Støttemedlem kan den bli som er hovedmedlem i en annen klubb tilknyttet Norsk Filatelistforbund, og slik allerede mottar Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Støttemedlemmer får tilsendt NFF-Varianten. Innmeldingskjema finner du her -
soknad_medlem.pdf  (pdf) -  eller her  soknad_medlem.doc  (word-dokument).

Møtelokalet er fra høsten 2023 Ringen Storstue på Kolstad.

Nordenfjeldske Filatelistforening, Postboks 690, 7407 Trondheim. Org. nr 882 017 362.

Bankkonto : 4200.02.87134.  Vippsnr 705424 (åpent kun i forb. med arrangementer)

Styret består av:

 • Leder : Geir Vikan, Vinkelstien 4, 7025 Trondheim tlf 971 14 419 epost : geirvik@outlook.com
 • Nestleder : Roy Hveding, Vipeveien 32, 7082 Kattem tlf : 930 87 641 epost :  roy.hveding@live.no
 • Kasserer :  Bjørn Munch, Hanskemakerbakken 4, 7018 Trondheim  tlf 970 42 224 epost : bjornmu@gmail.com
 • Sekretær :  Svein Båtvik, Havengveien 6,7350 Buvika, tlf : 916 18 444, epost : svein.terje.batvik@miljodir.no
 • Styremedlem :  John Roar Vigen, Havstadveien 17v, 7021 Trondheim, tlf  917 14 248 epost john.roar.vigen@gmail.com
NFF-Varianten er foreningens tidsskrift, og har kommet regelmessig siden 1977. Redaktør er Trygve Karlsen.

Trygve Karlsen gikk bort 20. august, det er foreløpig ikke klart hva som vil skje med NFF-Varianten fremover.

Redaksjonens adresse:
Østre Hallsetvangen 4b
7027 Trondheim.
E-post: trygvekar@getmail.no