Medlemsmøter NFF - Oversikt


Møtelokalet vil være åpent fra 18.30 til 23.00


Møte 1827  torsdag 25. august 2022 kl. 19.00 på Freidighuset, Eberg

 1. Temamøte Fosenhalvøya – frimerker – stempel – postkort
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Medlemmers 3-minutter
 4. Lynauksjon

Møte 1828 8. september

 1. Temamøte Sverige – frimerker – stempel – postkort
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Foredrag Trygve Rushfeldt: Tarva
 4. Lynauksjon

Møte 1829 22. september

 1. Byttemøte med spontanauksjon. Rent byttemøte uten annen aktivitet enn bytting og spontanauksjon. Alle medlemmer oppfordres til å ta med byttemateriale, rydde i egen samling og ta med inntil 10 objekter til spontanauksjon. Frist for innlevering av objekter kl. 19.30.
 2. Info fra styret rett før spontanauksjonen.

Møte 1830 6. oktober

 1. Temamøte Trondheim kommune – frimerker og stempel. Det blir litt for mye å ta med postkort her, vi tar det på et eget møte.
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Medlemmers 3-minutter
 4. Lynauksjon

Møte 1831 20. oktober

 1. Temamøte Frøya og Hitra: frimerker – stempel – postkort
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Foredrag Leif Størseth: Forfalskninger av frimerker
 4. Lynauksjon

Møte 1832 3. november

 1. Visning av objektene til Høstens storauksjon fra kl. 19.00
 2. Info fra styret, post og meldinger.

Samlerdag med høstens storauksjon planlegges til lørdag 5. november.

Møte 1833 17. november

 1. Bytte-/temamøte: Frimerker Tyskland. Innledning og opplegg for å bytte frimerker fra Tyskland.
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Hvordan finner vi tagging og vannmerker på frimerker

Møte 1834 1. desember

 1. Temamøte OL – frimerker –stempel – postkort
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. Medlemmers 3-minutter
 4. Lynauksjon

Møte 1835 15. desember JULEMØTE

 1. Ta med materiale fra jul og nyttår og vis fram
 2. Info fra styret, post og meldinger
 3. En kort juleauksjon
 4. Vi smaker på julematen – og tar lodd. Trekning på fremmøteprotokollen.

                

 Auksjonslister til lynauksjon og storauksjon blir lagt ut i god tid før møtene.

 

Møtegjennomføring :

• Temamøte (kl 19.00)

• Informasjon, post og meldinger (kl 20.10) i møterommet

• Kåseri/storauksjon evt. medlemmers 3-minutter 

• Lynauksjon  


Vårt møtelokale


Fra høsten 2022 har vi nye lokaler i Freidighuset på Eberg, Sigurd Jorsalfars vei 31. Det er gratis parkering rett ved (til høyre i bildet). Det går også buss: linje 13 fra Sigurd Jorsalfars veg (nærmeste), samt metrobuss 3 og linje 14 fra Østre Berg.

Freidighuset