Medlemsmøter NFF - Oversikt


Møtelokalet vil være åpent fra 18.30 til 23.00

NB! På bakgrunn av corona situasjon tas forbehold om avvikling av møtene.

Ved eventuelle avlysninger, meddeles det pr Epost og på hjemmesiden vår.

 

Møte 1809 torsdag 23. september 2021 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Postkortgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  ÅRSMØTE – begynner kl. 20.00

            Dagsorden og møtedokumenter finnes i NFF-Varianten nr. 1-2021.

           3.   Info fra styret, post og meldinger

           4.   Trekninger på fremmøteprotokollen.

           5.   Lynauksjon.

Møte 1810 torsdag 7. oktober 2021 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            BYTTEMØTE med Spontanauksjon

            Rent byttemøte uten annen aktivitet enn bytting og spontanauksjon.

            Alle medlemmer oppfordres til å ta med byttemateriale, rydde i egen

            samling og medbringe inntil 10 objekter til spontanauksjon.

           Frist for innlevering av objekter kl. 19.30.

                        Info fra styret rett før spontanauksjon.

Møte 1811 torsdag 21. oktober 2021 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Hjemstedgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  Medlemmers 3 minutter

4.  Lynauksjon

Møte 1812 torsdag 4. november 2021 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Visning av objektene til Høstens storauksjon fra kl. 19.00

            2.  Info fra styret, post og meldinger.

Lørdag 6. november: Høstens Storauksjon

                 Sted: vårt vanlige lokale i Teglgården, Fossegrenda

         .

 

3. – 5. september 2021 – Regional Frimerkeutstilling og

Landsmøte i Norsk Filatelistforbund

 

                

 Auksjonslister til lynauksjon og storauksjon blir lagt ut i god tid før møtene.

 

Møtegjennomføring :

• Hjemstedgruppa eller postkortgruppa møtes (kl 19.00) i møterommet

• Bytteaktivitet (kl 19.00) i kaffe-rommet

• Informasjon, post og meldinger (kl 20.10) i møterommet

• Kåseri/storauksjon evt. medlemmers 3-minutter 

• Lynauksjon  


Vårt møtelokale

Harald Selskapsmat i

Hornebergvegen 7 (Teglgården)

i Fossegrenda.

 

Kommer du med bil, kjører du Leirfossvegen mot Fossegrenda.

Ta av til venstre ved Witro Bil. Teglgården er den høye

tegelstenbygningen som ligger på høyre side rett før Elixia.

Parkering på den andre siden av vegen.