Medlemsmøter NFF - Oversikt


Møtelokalet vil være åpent fra 18.30 til 23.00

Møte 1777  torsdag 25. april 2019 kl 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

           1.   Hjemstedsgruppa har møte / Bytteaktivitet

           2.   Info fra styret, post og meldinger

           3.   Kåseri  -  Harald  Sandsæter  -  Røde Kors

           4.   Lynauksjon.

Lørdag 4. mai 2019: Samlertreff i  Østersund med

            Östersunds Filateli- och Vykortsförening,

            Namsos-, Steinkjer- og Stjørdal Frimerkeklubb.

            Åpning kl. 10.00, det blir byttevirksomhet, kåseri og auksjon samt middag

            Se invitasjon her.

Møte 1778  torsdag 9. mai 2019 kl 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

                 BYTTEMØTE med Spontanauksjon

                 Rent byttemøte uten annen aktivitet enn bytting og spontanauksjon.

                 Alle medlemmer oppfordres til å ta med byttemateriale, samt rydde i

                 egen samling med inntil 10 objekter til spontanauksjonen.

                 Frist for levering av objekter kl. 19.30

Møte 1779  torsdag 23. mai 2019 kl 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

           1.   Postkortgruppa har møte / Bytteaktivitet

           2.   Info fra styret, post og meldinger

           3.   Hva samler jeg på ? ved Bjørn Munch

           4.   Medlemmers 3 min

           5.   Lynauksjon.

Møte 1780 torsdag 6. juni 2019 kl 18.00  i Teglgården, Fossegrenda

                        Sommermøte

            Invitasjon kommer i neste nr. av NFF-Varianten og på nettsiden.

 

                

 Auksjonslister til lynauksjon og storauksjon blir lagt ut i god tid før møtene.

 

Møtegjennomføring :

• Hjemstedgruppa eller postkortgruppa møtes (kl 19.00) i møterommet

• Bytteaktivitet (kl 19.00) i kaffe-rommet

• Informasjon, post og meldinger (kl 20.10) i møterommet

• Kåseri/storauksjon evt. medlemmers 3-minutter 

• Lynauksjon  


Vårt møtelokale

Harald Selskapsmat i

Hornebergvegen 7 (Teglgården)

i Fossegrenda.

 

Kommer du med bil, kjører du Leirfossvegen mot Fossegrenda.

Ta av til venstre ved Witro Bil. Teglgården er den høye

tegelstenbygningen som ligger på høyre side rett før Elixia.

Parkering på den andre siden av vegen.