Postkortoversikt pr utgiver for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings postkortgruppe har startet opp med å utarbeide en postkortoversikt pr utgiver over Trøndelagsfylkene.

For hver utgiver blir det laget ett excelark hvor registerte kort fortløpende oppdateres. I tillegg blir også scann av kortene lagt ut i et visningsprogram (se også kommune-oversikt nederst på siden) Kortene i excelarket er sortert på samme måte som i visningsprogrammet.

Utgiver Oppdatert
Fotograf Anton Røske Excel Kortene 29.07.2018
A O M Iversen Excel Kortene 29.07.2018
Fotograf Bj. Eidsmo Excel Kortene 14.12.2017
B. Thurn-Paulsen Excel Kortene 26.08.2018
Dagfinn Furunes   Excel Kortene 23.11.2018
Eberhard B. Oppi    Excel Kortene 29.07.2018
F. Bruns Bokhandel Excel Kortene 29.04.2018
Fosen diverse og uten utgiver Excel Kortene 29.04.2018
Garberg Foto, Selbu Excel Kortene 16.04.2017
H. Ericsson   Excel Kortene 14.12.2017
H. Werners Kunstforlag Bergen Excel Kortene  29.07.2018
H. Werners Kunstforlag Trondheim Excel Kortene 28.07.2018
K. Harstad Kunstforlag Excel Kortene 29.07.2018
Hj. R. Johansen, Hamar Excel  Kortene  25.07.2017
Innherred diverse og uten utgiver Excel Kortene 22.11.2018
J. H. Kuenholdt A.S Excel Kortene 23.04.2017
Fot. Joramo Oppdal Excel Kortene 23.04.2017
J & Co's Eftf. C.J.jr. Excel Kortene 28.12.2017
K. Berg - Løkken Verk Excel Kortene 23.11.2018
Knut Aune as - Fosen Kommer
Knut Aune as - Innherred Excel Kortene 22.11.2018
Knut Aune as - Midt-Trøndelag  Excel Kortene 29.07.2018
Knut Aune as - Namdalen Excel Kortene 09.05.2018
Knut Aune as - Trondheim  Excel Kortene 20.06.2018
Knut Aune as - Trøndelag sør Excel Kortene 29.04.2018
Namdal diverse og uten utgiver Excel  Kortene  22.11.2018
Narvesen Kioskkompani   Excel Kortene   27.07.2017
Normanns Kunstforlag as Excel Kortene 11.04.2018
Norrønafly AS Excel  Kortene 29.04.2018
Norsk Arbeide  Excel Kortene 20.06.2018
Midt-Trøndelag diverse og uten utgiver Excel Kortene 23.11.2018
Mittet & Co Excel Kortene 23.11.2018
O.C. Dahl Namsos    Excel Kortene   09.05.2018
H. Roting Excel Kortene 29.04.2017
Schrøder    Excel  Kortene  20.06.2018
Stvg Forende Fotografer   Excel Kortene  20.06.2018
Sør-Trøndelag diverse og uten utgiver Excel Kortene 25.05.2018
Team Foto Scandia  Excel  Kortene 22.11.2018
Telemark Flyselskap AS  Excel  Kortene 14.12.2017
Trondheim diverse og uten utgiver Excel Kortene 27.07.2018
Widerø Flyveselskap AS    Excel  Kortene 27.09.2018

Bidragsytere.

AO  - Alf Olsen ,BG - Brit Gulvåg, BS - Bjørn Sten, GV - Geir Vikan, HS - Harald Steiro, JK - Jon Kvistedal, OGN - Ole Georg Nordli, OH - Oddbjørn Hole,  RCK - Ragnvald . Knudsen, TJ - Tryggve Johansen, TK - Trygve Karlsen, TAA - Tore Aasbjørg

For registering av dine kort - last ned aktuell excelfil og legg inn kortene med nødvendig info sist i fila evt. bruk den tomme malen. Send så excel-filen og scan av kortene (jpg-format), filnavn = kortnr - kortene bør være scannet i 200 dpi - men noe mindre eller større går greit) til Ole Georg Nordli - olenordli@getmail.no - Ved stor mengde med scann - ta kontakt meg meg (tlf 98 22 41 86). Du kan også scanne begge sidene av kortet og sende til meg. Ta kontakt hvis du ikke har mulighet for å scanne kortene så skal vi finne en løsning.  Jeg vil derette oppdatere filene og legge disse ut. Det er fullt mulig å registere andre kortutgivere enn de vi har startet på.

Tom mal for registering av kort   Excelfil . Forklaring kolonner i regneark ligger i egen fane i regnearket

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver.

For å få oversikt over hvilke utgivere som finnes i de forskjellige kommunene og hvilke kommuner hver utgiver har gitt ut kort er det startet på en oversikt over utgiver pr kommune og kommune pr utgiver . For utgivere med utgiverenavn gjelder det samme som ovenfor - registeres som et navn.

For registering av dine kort - send mail til olenordli@getmail.no (tlf 9822 4186). Gjerne i et excel-ark, men formatet har liten betydning da dette må oppdateres manuelt.

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver - Oppdatert 10.09.2015

Kommuneoversikt .
Enkelte utgiver har så mange kort at filene må deles opp. Da brukes inndelingen nedenfor. Tilsvarende gjelder for utgivere med få kort og hvor  kort utgiver mangler eller er ukjent - disse samles i en fil.

Namdalen - Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrik og Vikna.
Innherred - Mosvik, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Levanger og Frosta
Fosen - Osen, Verran, Leksvik, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord og Hemne
Midt-Trøndelag - Stjørdal, Meråker, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Skaun og Melhus
Trøndelag sør - Orkdal, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Hotltålen, Røros og Oppdal
Trondheim -  hele nåværende Trondheim kommune