Postkortoversikt pr utgiver for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings postkortgruppe har startet opp med å utarbeide en postkortoversikt pr utgiver over Trøndelagsfylkene.

For hver utgiver blir det laget ett excelark hvor registerte kort fortløpende oppdateres. I tillegg blir også scann av kortene lagt ut i et visningsprogram (se også kommune-oversikt nederst på siden) Kortene i excelarket er sortert på samme måte som i visningsprogrammet.

Utgiver
 Oppdatert
Fotograf Anton Røske Excel Kortene 11.02.2022
A O M Iversen Excel Kortene 12.04.2020
Fotograf Bj. Eidsmo Excel Kortene 14.12.2017
B. Thurn-Paulsen Excel Kortene 12.04.2020
Dagfinn Furunes   Excel Kortene 06.,04.2022
Eberhard B. Oppi    Excel Kortene 12.04.2020
F. Bruns Bokhandel Excel Kortene 12.04.2020
Fosen diverse og uten utgiver Excel Kortene 29.05.2019
Garberg Foto, Selbu Excel Kortene 16.04.2017
H. Ericsson   Excel Kortene 07.12.2019
H. Werners Kunstforlag Bergen Excel Kortene  24.05.2021
H. Werners Kunstforlag Trondheim Excel Kortene 21.05.2021
K. Harstad Kunstforlag Excel Kortene 22.03.2020
Hj. R. Johansen, Hamar Excel  Kortene  12.04.2020
Innherred diverse og uten utgiver Excel Kortene 23.05.2021
J. H. Kuenholdt A.S Excel Kortene 10.10.2020
Fot. Joramo Oppdal Excel Kortene 23.04.2017
J & Co's Eftf. C.J.jr. Excel Kortene 14.03.2022
K. Berg - Løkken Verk Excel Kortene 21.07.2021
Knut Aune as - Fosen Excel Kortene 29.06.2019
Knut Aune as - Innherred Excel Kortene 21.03.2020
Knut Aune as - Midt-Trøndelag  Excel Kortene 21.03.2020
Knut Aune as - Namdalen Excel Kortene 09.05.2018
Knut Aune as - Trondheim  Excel Kortene.24.05.2021
Knut Aune as - Trøndelag sør Excel Kortene 29.04.2018
Namdal diverse og uten utgiver Excel  Kortene  10.05.2020
Narvesen Kioskkompani   Excel Kortene   27.07.2017
Normanns Kunstforlag as Excel Kortene 23.09.2020
Norrønafly AS Excel  Kortene 24.04.2021
Norsk Arbeide  Excel Kortene 20.06.2018
Midt-Trøndelag diverse og uten utgiver Excel Kortene 23.09.2020
Mittet & Co Excel Kortene 06.04.2022
O.C. Dahl Namsos    Excel Kortene   09.05.2018
H. Roting Excel Kortene 29.04.2017
Schrøder    Excel  Kortene  09.03.2020
Stvg Forende Fotografer   Excel Kortene  20.06.2018
Sør-Trøndelag diverse og uten utgiver Excel Kortene 222.052021
Team Foto Scandia  Excel  Kortene 12.04.2020
Telemark Flyselskap AS  Excel  Kortene 07.12.2019
Trondheim diverse og uten utgiver Excel Kortene 26.06.2021
Widerø Flyveselskap AS    Excel  Kortene 23.09.2020

Bidragsytere.

AO  - Alf Olsen ,BG - Brit Gulvåg, BS - Bjørn Sten, GV - Geir Vikan, HS - Harald Steiro, JK - Jon Kvistedal, KT - Karl Tangen - OGN - Ole Georg Nordli, OH - Oddbjørn Hole,  RCK - Ragnvald . Knudsen, TB - Tore Berg TJ - Tryggve Johansen, TK - Trygve Karlsen, TKA - Terje Karterud - TAA - Tore Aasbjørg

For registering av dine kort - last ned aktuell excelfil og legg inn kortene med nødvendig info sist i fila evt. bruk den tomme malen. Send så excel-filen og scan av kortene (jpg-format), filnavn = kortnr - kortene bør være scannet i 200 dpi - men noe mindre eller større går greit) til Ole Georg Nordli - olenordli@getmail.no - Ved stor mengde med scann - ta kontakt meg meg (tlf 98 22 41 86). Du kan også scanne begge sidene av kortet og sende til meg. Ta kontakt hvis du ikke har mulighet for å scanne kortene så skal vi finne en løsning.  Jeg vil derette oppdatere filene og legge disse ut. Det er fullt mulig å registere andre kortutgivere enn de vi har startet på.

Tom mal for registering av kort   Excelfil . Forklaring kolonner i regneark ligger i egen fane i regnearket

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver.

For å få oversikt over hvilke utgivere som finnes i de forskjellige kommunene og hvilke kommuner hver utgiver har gitt ut kort er det startet på en oversikt over utgiver pr kommune og kommune pr utgiver . For utgivere med utgiverenavn gjelder det samme som ovenfor - registeres som et navn.

For registering av dine kort - send mail til olenordli@getmail.no (tlf 9822 4186). Gjerne i et excel-ark, men formatet har liten betydning da dette må oppdateres manuelt.

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver - Oppdatert 10.09.2015

Kommuneoversikt .
Enkelte utgiver har så mange kort at filene må deles opp. Da brukes inndelingen nedenfor. Tilsvarende gjelder for utgivere med få kort og hvor  kort utgiver mangler eller er ukjent - disse samles i en fil.

Namdalen - Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrik og Vikna.
Innherred - Mosvik, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Levanger og Frosta
Fosen - Osen, Verran, Leksvik, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord og Hemne
Midt-Trøndelag - Stjørdal, Meråker, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Skaun og Melhus
Trøndelag sør - Orkdal, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Hotltålen, Røros og Oppdal
Trondheim -  hele nåværende Trondheim kommune