Postkortoversikt pr utgiver for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings postkortgruppe har startet opp med å utarbeide en postkortoversikt pr utgiver over Trøndelagsfylkene.

For hver utgiver blir det laget ett excelark hvor registerte kort fortløpende oppdateres. I tillegg blir også scann av kortene lagt ut i et visningsprogram (se også kommune-oversikt nederst på siden) Kortene i excelarket er sortert på samme måte som i visningsprogrammet.

Utgiver
  Oppdatert
Fotograf Anton Røske  Excel  Kortene  11.02.2022
A O M Iversen  Excel  Kortene  12.04.2020
Fotograf Bj. Eidsmo  Excel  Kortene  14.12.2017
B. Thurn-Paulsen  Excel  Kortene  12.04.2020
Dagfinn Furunes    Excel  Kortene  06.,04.2022
Eberhard B. Oppi    Excel  Kortene  12.04.2020
F. Bruns Bokhandel  Excel  Kortene  12.04.2020
Fosen diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  29.05.2019
Garberg Foto, Selbu  Excel  Kortene  16.04.2017
H. Ericsson   Excel  Kortene  07.12.2019
H. Werners Kunstforlag Bergen  Excel  Kortene  24.05.2021
H. Werners Kunstforlag Trondheim  Excel  Kortene  21.05.2021
K. Harstad Kunstforlag  Excel  Kortene  22.03.2020
Hj. R. Johansen, Hamar  Excel  Kortene  12.04.2020
Innherred diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  23.05.2021
J. H. Kuenholdt A.S  Excel  Kortene  10.10.2020
Fot. Joramo Oppdal  Excel  Kortene  23.04.2017
J & Co's Eftf. C.J.jr.  Excel  Kortene  14.03.2022
K. Berg - Løkken Verk  Excel  Kortene  21.07.2021
Knut Aune as - Fosen  Excel  Kortene  29.06.2019
Knut Aune as - Innherred  Excel  Kortene  21.03.2020
Knut Aune as - Midt-Trøndelag  Excel  Kortene  21.03.2020
Knut Aune as - Namdalen  Excel  Kortene  09.05.2018
Knut Aune as - Trondheim  Excel  Kortene .24.05.2021
Knut Aune as - Trøndelag sør  Excel  Kortene  29.04.2018
Namdal diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  10.05.2020
Narvesen Kioskkompani    Excel  Kortene    27.07.2017
Normanns Kunstforlag as  Excel  Kortene  23.09.2020
Norrønafly AS  Excel  Kortene  24.04.2021
Norsk Arbeide  Excel  Kortene  20.06.2018
Midt-Trøndelag diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  23.09.2020
Mittet & Co  Excel  Kortene  06.04.2022
O.C. Dahl Namsos    Excel  Kortene    09.05.2018
H. Roting  Excel  Kortene  29.04.2017
Schrøder    Excel  Kortene  09.03.2020
Stvg Forende Fotografer    Excel  Kortene  20.06.2018
Sør-Trøndelag diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  222.052021
Team Foto Scandia  Excel  Kortene  12.04.2020
Telemark Flyselskap AS  Excel  Kortene  07.12.2019
Trondheim diverse og uten utgiver  Excel  Kortene  26.06.2021
Widerø Flyveselskap AS    Excel  Kortene  23.09.2020

Bidragsytere.

AO  - Alf Olsen ,BG - Brit Gulvåg, BS - Bjørn Sten, GV - Geir Vikan, HS - Harald Steiro, JK - Jon Kvistedal, KT - Karl Tangen - OGN - Ole Georg Nordli, OH - Oddbjørn Hole,  RCK - Ragnvald . Knudsen, TB - Tore Berg TJ - Tryggve Johansen, TK - Trygve Karlsen, TKA - Terje Karterud - TAA - Tore Aasbjørg

Registrering av postkort ble gjort av tidligere web-master Ole Georg Nordli som dessverre gikk bort i 2022. Inntil videre er ny registrering satt på vent.

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver.

For å få oversikt over hvilke utgivere som finnes i de forskjellige kommunene og hvilke kommuner hver utgiver har gitt ut kort er det startet på en oversikt over utgiver pr kommune og kommune pr utgiver . For utgivere med utgiverenavn gjelder det samme som ovenfor - registeres som et navn.

Utgiver pr kommune og kommuner pr utgiver - Oppdatert 10.09.2015

Kommuneoversikt .
Enkelte utgiver har så mange kort at filene må deles opp. Da brukes inndelingen nedenfor. Tilsvarende gjelder for utgivere med få kort og hvor  kort utgiver mangler eller er ukjent - disse samles i en fil.

Namdalen - Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrik og Vikna.
Innherred - Mosvik, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Levanger og Frosta
Fosen - Osen, Verran, Leksvik, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Frøya, Hitra, Agdenes, Snillfjord og Hemne
Midt-Trøndelag - Stjørdal, Meråker, Tydal, Selbu, Malvik, Klæbu, Skaun og Melhus
Trøndelag sør - Orkdal, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Hotltålen, Røros og Oppdal
Trondheim -  hele nåværende Trondheim kommune