Nordenfjeldske Filatelistforening

Velkommen til NFF på nett! Vi er foreningen for deg som samler frimerker/postkort og bor i Trondheimsområdet.

Denne siden ble sist oppdatert : 27.02.2021

Møtedatoer NFF :

Møtedatoer og program for Nordenfjeldske Filatelistforening finner du her, eller du kan velge «møteoversikt» fra menyen.

Neste møte :    


Til medlemmer av Nordenfjeldske Filatelistforening

 

Vi håper fortsatt det står bra til med dere.Jeg kjenner ikke til at noen av våre medlemmer har testet seg, har ikke hørt om noen har vært mittet.
Dersom så er tilfelle kunne det være greit å kjenne til det, ta bare kontakt.

 

Vi ser oss nødt til å avlyse medlemsmøte torsdag 25. februar.

Det er kommet nye tiltak både nasjonalt og lokalt siste uke.

Disse er vurdert opp mot mulig gjennomføring av møtet, men det er en del utfordringer, selv om det skulle bli tillatt.Videre ser det ut som om flere anbefalinger tilsier at møtet bør avlyses.Dette gjelder blant annet besøk fra andre kommuner, antall deltakere, tilviste plasser osv

Vi har også vært i kontakt med Haralds selskapsmat, som har gjort tilsvarende vurdering som oss. De har kontaktet NHO for å få helt klarhet i hva de kan åpne opp for, men har foreløpig ikke mottatt svar.

 

Neste møte er torsdag 11. mars, hvor vi også skal avholde vårt årsmøte.

I skrivende stund satser vi på å få gjennomført dette, da det vil bli klarere tiltak for gjennomføring som vi vil se på sammen med Haralds selskapsmat.Det er vesentlig at vi blir 25 medlemmer tilstede da, i og med at årsmøtet 2020, samt ekstraordinært årsmøte ikke samlet tilstrekkelig antall medlemmer.I tillegg er det mange viktige saker som skal behandles.


Så får vi håpe at vaksine fremdriften økes, noe som vil medføre mer normalsituasjon i samfunnet.

 

Lynauksjon som skulle vært avholdt torsdag 25. februar 2021gjøres om til skriftlig auksjon.Auksjonsliste og illustrasjoner ligger ute på hjemmesiden vår.Frist for innsending av bud vil være torsdag 4. mars 2021

 

Så må dere bare ta vare på dere selv og deres nærmeste, og at vi alle håper på mer normalsituasjon etter hvert.


Mvh

Per Christian


Møte 25. februar 2021 avlyst.

Møte 1803  torsdag 11. mars 2021 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

           1.   Postkortgruppa har møte / Bytteaktivitet

           2.   ÅRSMØTE – begynner kl. 20.00

                 Se Dagsorden  i  NFF-varianten.

           3.   Info fra styret, post og meldinger

           4.   Lynauksjon.

       Uvalgsleder  for retur av utvalg

Karl Tangen  
ka-ta@hotmail.no  - telefon  982 22 476

Kontonr for oppgjør -   
4212.23.52883Postkortsiden er oppdatert 
- det  er lagt inn noen kort (05.11.2020)

 

Stempelkatalog for Trøndelagsfylkene -  klikk her

Siste oppdateringer : 


2020-10-17 oppdatert alle kommuner.

.

Til Postens 350 års jubileum ble det laget hefter om historisk utvikling i kommunene i Trøndelag. 

Disse legges nå ut som pdf-format.

            


 Tidligere kåserier


           "Frimerkeutstilling og reglement"  gjennomgang av Arne Rønning              13. februar 2014.

           "Om å samle posthornmerker" - Foredrag av Trygve Karlsen
           "Om å bygge opp en hjemstedsamling " - Foredrag 29. august                  2013 Hjemstedsgruppa av Trygve Karlsen
            "Montering vha Powerpoint" Kurs 19. november av Brit
            Gullvåg  

         
 Nettutgave av boken Poststeder i Trondheim kommune  

klikk her

 

Oversikt over artikler i NFF-varianten 1977-2014

Pdf   Excel

           

 Vårt møtelokale

 

 Eksempel fra klubbsamlingen er lagt ut


 

 

 Grasrotandelen – Nordenfjeldske Filatelitforening er registrert som mottaker – klikk her

Nordenfjeldske Filatelistforening, Boks 690 7407 Trondheim

Org. nr 882 017 362

Bankgiro 4200.02.87134

Email (klubbleder) 

 pstubban@outlook.com

Adresse og telefonnr til styret klikk her